کتابخانه "کتاب فارسی" در طی فعالیت خود مجموعه ای را در اختیار شما دوستان قرار داده که در نوع خود بی نظیر می باشد.

هر چند گاهی نامه ای  از دوستی میرسد که در رابطه با مسا ئل  پژوهشی احتیاج به منابع ویژه ای دارد.

اگر شما شما در رابطه با مسائلی چون پایان نامه  دانشنامه  پژوهش ویژه  یا در زمینه های مشابه احتیاج به کمک دارید

 و کتاب یا نشریه مورد نظر شما در "کتاب فارسی" موجود نمی باشد می توانید در این صفحه درخواست خود را درج نمائید.

تقاضای خود را با فونت فارسی برای ما بفرستید.

گردانندگان "کتاب فارسی"

تاریخ درج:  13 دسامبر 2013

 

 

بازگشت به صفحه قبل